Pipeline

TNFR-SF: Tumör Nekrotisk Faktor Receptor-SuperFamilj
TAA: Tumör-Associerat Antigen
ND: Not Disclosed; Ej Offentliggjord

*Utlicensierad till Janssen Biotech Inc., utvecklas vidare som JNJ-64457107