Forskningsprojekt

I Alligators forskningsprojekt lägger bolaget grunden för att kontinuerligt utveckla pipeline med nya innovativa läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi. Bolaget baserar forskningen på sin expertis inom TNF receptor-superfamiljen (TNFR-SF) och utvecklar nya mono- och bispecifika antikroppar inom detta område, både internt och i samarbete med olika internationella bioteknik- och läkemedelsbolag. Ett sådant projekt avser forskning och utveckling av en agonistisk monospecifik antikropp riktad mot en receptor i TNFR-SF. Antikroppen har tagits fram med hjälp av antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD®. Liknande antikroppar finns redan idag i tidig klinisk utveckling, men Alligator avser att med hjälp av FIND® ta fram en kandidat med förbättrad profil. Forskningsprojektet befinner sig för närvarande i sen forskningsfas och konceptvaliderande studier pågår. Alligator har ytterligare ett forskningsprojekt pågående avseende en bispecifik antikropp som är uppbyggd av en agonistisk antikropp riktad mot en receptor i TNFR-SF och ett ej offentliggjort målprotein. Projektet befinner sig för närvarande i tidig forskningsfas.