Aktien

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 december 2016.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA 12.704.515 18.1
Johnson & Johnson Innovation 5.762.523 8.2
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 5.758.485 8.2
Duba AB 4.907.901 7.0
Lars Spånberg 3.213.858 4.6
Atlas Antibodies AB 2.620.000 3.7
Stena AB 2.508.981 3.6
JP MORGAN Luxembourg 1.801.409 2.6
Norron 1.650.500 2.4
Catella fonder 1.553.911 2.2
Öresund, Investment AB 1.544.461 2.2
Johan Rockberg 1.440.000 2.1
Mikael Lönn 1.288.734 1.8
Carl Borrebaeck 1.200.833 1.7
Mathias Uhlén 1.152.000 1.6
Unionen 1.140.886 1.6
Handelsbanken fonder 901.227 1.3
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 740.763 1.1
Marianne Rapp 694.403 1.0
Staffan Rasjö 598.864 0.9
Övriga aktieägare 16.929.361 24.1
Totalt Antal Aktier 70.113.615 100.0