Kalender – kommande event

  • 5 april, 2017 - Alligator deltar och presenterar vid DNB Small and Medium Enterprises (SME) konferens i Oslo
  • 6 april, 2017 - Alligator deltar och presenterar vid Financial Meetings Öresund på Medicon Village, Lund
  • 1 maj, 2017 - 5 maj, 2017 - PEGS, Boston

Finansiell kalender

  • 2 maj, 2017 - Bolagsstämma
  • 2 maj, 2017 - Delårsrapport jan-mar 2017
  • 23 augusti, 2017 - Delårsrapport jan-jun 2017
  • 25 oktober, 2017 - Delårsrapport jan-sep 2017
  • 16 februari, 2018 - Bokslutskommuniké 2017