Samarbeten och partnerskap

Alligator utvecklar sina läkemedelskandidater både internt och i samarbete med partners. Vi strävar ständigt efter att stärka vår position med syfte att utveckla innovativa och effektiva läkemedelskandidater. Därför ligger stort fokus på att etablera långvariga strategiska och värdeskapande samarbeten med såväl läkemedels- och bioteknikföretag som akademiska institutioner.

För projekt som befinner sig i forskningsfas eller pre-klinisk utvecklingsfas kan ett partnerskap vara utformat som in-licensiering av patenträttigheter, eller som gemensam utveckling av läkemedelskandidater där kostnader och vinst delas mellan parterna.

Alligators strategi är att utveckla sina produktkandidater till och med fas II, men är öppet för möjligheten att utlicensiera eller ingå partnerskap under tidigare klinisk fas. I augusti 2015 ingick Alligator och Janssen Biotech, som ingår i den globala Johnson & Johnson-koncernen, ett exklusivt licensavtal för vidareutveckling och global kommersialisering av ADC-1013. Alligator fortsätter att vara sponsor för den fas I-studie som Alligator initierade i april 2015 medan efterföljande kliniska studier, registreringar och kommersialisering kommer att hanteras av Janssen.

Alligator välkomnar möjligheter att samarbeta med företag och akademiska institutioner, för att tillsammans utveckla nya, innovativa immunterapier. Om ni är intresserade av att diskutera partnerskap kring immateriella rättigheter rörande nya målmolekyler eller läkemedelskandidater är ni välkomna att kontakta oss på bd@alligatorbioscience.com