VD:s reflektion över 2016

Bästa aktieägare, kollegor och vänner

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet för allt stöd och hårt arbete som gjorde 2016 till ett fantastiskt år för Alligator. Inte minst är jag tacksam för det stöd våra trogna aktieägare visat genom åren, och det är glädjande att ha kunnat möte de förväntningar som ställts på bolaget. Det är för mig ett privilegium att ha varit delaktig i Alligators framgångar under de senaste åren, och jag känner lycka och entusiasm över att leda företaget framåt.

Alligators utvecklingsprojekt har avancerat snabbt under 2016, och utgör en stark och konkurrenskraftig produktportfölj. Den första kliniska studien med ADC-1013 befinner sig nu i sitt slutskede, och en andra klinisk studie med intravenöst ADC-1013, under ledning av Janssen Biotech, inledde nyligen dosering i cancerpatienter. ATOR-1015 befinner sig i sen preklinisk fas. De första viktiga stegen för produktion av kliniskt material har varit framgångsrika vilket ytterligare minskat utvecklingsriskerna för detta innovativa bispecifika projekt. Därutöver har två forskningsprojekt utvecklats så väl att preklinisk fas och produktion av kliniskt material kan påbörjas under 2017.

Vår finansiella situation är stark, efter att ha erhållit en milstolpebetalning för ADC-1013, och efter en framgångsrik emission i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i november. Detta har gjort det möjligt för oss att ytterligare accelerera utvecklingen av vår produktportfölj, med målet att allt tydligare etablera Alligator som en nyckelspelare inom tumörriktad immunonkologi.

Vi har vidare haft förmånen att välkomna ett stort antal nya medarbetare till Alligator under 2016. Kunnandet, passionen och det målmedvetna arbete som mina fantastiska kollegor på Alligator utfört under de senaste åren har varit helt avgörande för våra framgångar, och kommer fortsätta att vara av yttersta vikt för vår framtida utveckling.

Tack för era insatser under 2016, och med stor förväntan inför 2017!
Varma hälsningar,
Per Norlén
VD