Alligator Bioscience inleder samarbete med Johnson & Johnson Innovation om den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013

Alligator Bioscience AB, ett privatägt, svenskt bioteknikföretag som utvecklar immunonkologiska antikroppar för riktad immunterapi mot cancer, meddelade idag att det har ingått ett avtal med Janssen Biotech, Inc. (Janssen), ett av Janssen-företagen inom Johnson & Johnson. Enligt avtalet kommer Janssen att få exklusiv, världsomfattande licens till Alligators läkemedelskandidat ADC-1013. Johnson & Johnson Innovation Center i […]

Alligator Bioscience har gett första patientdosen i en klinisk multicenterprövning i fas 1

Alligator Bioscience har gett den första fas 1-dosen av den CD40-aktiverande immunonkologiska antikroppen ADC-1013 i en klinisk multicenterprövning på patienter med metastaserande solida tumörer Alligator Bioscience AB meddelade i dag att den första dosen gavs i början av förra veckan till en patient i den nyligen påbörjade kliniska fas 1-prövningen av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013. […]

Alligator Bioscience inleder klinisk multicenterprövning i fas 1

Alligator Bioscience inleder en klinisk multicenterprövning i fas 1 på avancerade solida tumörer med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013 Alligator Bioscience AB, ett privatägt, svenskt bioteknikföretag som utvecklar immunonkologiska antikroppar för målriktad immunterapi mot cancer, meddelade idag att en klinisk fas 1-prövning av ADC-1013 för patienter med avancerade solida tumörer har inletts. ADC-1013 är en […]