Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Under december månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 100 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 100 000 nya aktier. Per den 30 december 2016 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 113 615.

Utnyttjande om övertilldelningsoption samt meddelande om stabilisering i Alligator Bioscience

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoption avseende 1 301 107 aktier i Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliserings-transaktioner kommer att genomföras.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Alligator Bioscience AB:s (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Alligator Bioscience AB:s (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under november månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB ökat med anledning av den nyemission som genomfördes i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 30 november 2016 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB till 70 013 615.

Handeln i Alligator Bioscience AB inleds idag på Nasdaq Stockholm

R

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.       

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och internationella investerare och Erbjudandet var övertecknat flera gånger.