Alligator Bioscience presenterar lovande immunonkologidata på USA-konferens; – Stark ny preklinisk dokumentation för ADC-1013 och ATOR-1015

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) presenterade idag på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets-konferensen i Boston nya prekliniska data för den immunonkologiska CD40-antikroppen ADC-1013, och för den av bolaget helägda bispecifika OX40- och CTLA-4-bindande antikroppen ATOR-1015. Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, gav en muntlig presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies”.

Alligator Bioscience AB delårsrapport januari – mars 2017

R

Lund, Sweden – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport. ”Alligator har under första kvartalet 2017 fortsatt att driva fram vår lovande produktportfölj, som inkluderar 5 produktkandidater med potential att bli ´first-´ eller ´best-in-class´. Särskilt kan nämnas att den första kliniska fas I-studien med ADC-1013, vår CD40-agonistiska immun-onkologiska antikropp, fullbordades […]

Alligator presenterar nya prekliniska data för ADC-1013 och ATOR‑1015 på PEGS konferensen i Boston den 4 maj

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att nya prekliniska data kommer att presenteras på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets konferensen i Boston, både för den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013, och för den bispecifika dubbelt immunaktiverande OX40- och CTLA-4-antikroppen ATOR-1015.
Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, ger en oral presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies” den 4 maj på kvällen svensk tid.

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat under mars månad med anledning av att 575 000 teckningsoptioner i teckningsoptions-program 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 575 000 nya aktier. Per den 31 mars 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 71 388 615.

Alligator Bioscience årsredovisning för 2016 offentliggjord

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att den svenska årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, engelsk version kommer att läggas upp i nästa vecka. www.alligatorbioscience.se

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

R

Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats enligt plan med bland annat start av ytterligare en klinisk fas I-studie vilken drivs i Janssen Biotechs regi. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för […]