Tova Landström

Arbetstagarrepresentant
  • Styrelseledamot sedan: 2023
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Uppdaterad 2023-03-10