Ökonomisk ugebrev Life Science Investor Konferens, Copenhagen