3rd Annual Nordic-American Life Science Conference, New York


Alligator Bioscience kommer att presentera på Nordic-American Life Science Conference, vilken är en investerar- och partneringkonferens som samlar investerare och ledande företrädare för bolag inom hälsovårdssektorn i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland och Danmark) och Nordamerika. För ytterligare information kontakta ir@alligatorbioscience.com.