Årsstämma


Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2020 kl.16.00 i byggnad 601 (the Spark) på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Läs mer