CRI-CIMT-EATI-AACR international cancer immunotherapy conference, New York


Alligator Biosciences prekliniska projekt ATOR-1017 kommer att presenteras på the CRI-CIMT-EATI-AACR international cancer immunotherapy conference som hålls i New York den 30 september – den 3 oktober 2018.

För ytterligare information, se https://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=143.