Ökonomisk ugebrev Life Science Investorkonferens, Köpenhamn