ATOR-1016

ATOR-1016 är en bispecifik agonistisk antikropp för tumörriktad immunterapi.

ATOR-1016 består av en tumörbindande och en immunaktiverande antikropp. Genom att kombinera dessa i samma molekyl skapas en bispecifik antikropp vars effekt lokaliseras till tumörområdet och de tumörspecifika immunceller som finns där. Därmed möjliggörs en effektiv tumörriktad immunaktivering som inte leder till de biverkningar som annars är förknippade med systemisk administrering av immunaktiverande läkemedel. Eftersom ATOR-1016 utvecklas för att ges systemiskt i kombination med andra immunterapier förväntas egenskapen att kunna tillföra effekt utan att tillföra biverkningar att vara en avgörande konkurrensfördel.

ATOR-1016 är för närvarande i sen forskningsfas och projektet drivs i samverkan med världsledande experter inom immunonkologi och tumörlokalisering. Cellinjeutveckling för senare klinisk produktion förväntas påbörjas under 2017.

ATOR-1016 samutvecklas med Aptevo Therapeutics Inc. och byter namn till ALG.APV-527.