ATOR-1144

ATOR-1144 är en ”first-in-class” bispecifik tumör-lokaliserande antikropp som binder till den immunhämmande receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn GITR.

Den bispecifika antikroppen ATOR-1144 aktiverar immunsystemet både via CTLA-4 och GITR.
Den verkar genom flera olika angreppssätt; aktivering av T-celler, avdödning av regulatoriska T-celler (Tregs) och aktivering av NK (natural killer)-celler för en ökad avdödning av tumörceller. ATOR-1144 är genom denna verkningsmekanism lämpad för behandling av såväl solida tumörer som blodcancer.

Läkemedelskandidaten ATOR-1144 är en bispecifik antikropp riktad mot både CTLA-4 och GITR. Den består av två delar, den ena är en GITR-specifik antikropp isolerad från ALLIGATOR-GOLD®, och CTLA-4-delen utvecklades genom FIND®-optimering av CD86, en naturlig ligand för CTLA-4. GITR (Glucocorticoid-Induced TNFR family Related) är medlem av TNFR-superfamiljen (TNFRSF) som uttrycks på flera olika celltyper, däribland T-lymfocyter och NK-celler.