ALLIGATOR-FAB™

Utformningen av biblioteket är optimerad för att kunna ta fram högfunktionella antikroppar med goda utvecklings- och tillverkningsegenskaper.

Antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-FAB är uppbyggt av byggstenar med optimala egenskaper för läkemedelsutveckling, i syfte att ytterligare öka den strukturella diversiteten hos framtagna antikroppar. ALLIGATOR-FAB-biblioteket har visat sig kunna generera mycket väl diversifierade och funktionella antikroppsvarianter.

ALLIGATOR-FAB har nyligen använts för att ta fram en lovande kandidat till det nya läkemedelskonceptet Neo-X-Prime.