• Kalender
  • Tidigare

Kalender – kommande event

  • 23 apr 2020 - Delårsrapport januari-mars 2020
  • 13 jul 2020 - Delårsrapport april-juni 2020
  • 22 okt 2020 - Delårsrapport juli-september 2020
  • 11 feb 2021 - Bokslutskommuniké 2020

Finansiell kalender

  • 23 apr 2020 - Delårsrapport januari-mars 2020
  • 13 jul 2020 - Delårsrapport april-juni 2020
  • 22 okt 2020 - Delårsrapport juli-september 2020
  • 11 feb 2021 - Bokslutskommuniké 2020