• Kalender
  • Tidigare

Kalender – kommande event

  • 11 feb 2022 - Bokslutskommuniké 2021
  • 27 apr 2022 - Delårsrapport januari-mars 2022
  • 5 maj 2022 - Årsstämma 2022

Finansiell kalender

  • 11 feb 2022 - Bokslutskommuniké 2021
  • 27 apr 2022 - Delårsrapport januari-mars 2022