Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. Nr 556597-8201, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som kommer att hållas på onsdagen den 20 april 2016 vid 13:00, på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Kallelse till bolagsstämman

Fullmaktsformulär