Alligator inleder preklinisk utveckling med den immunonkologiska 4-1BB antikroppen ATOR-1017

Ja
Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX), ett bioteknologibolag som utvecklar antikroppsbaserade immunterapier mot cancer, meddelade idag att
Läs Mer

Alligator Bioscience presenterar lovande immunonkologidata på USA-konferens; – Stark ny preklinisk dokumentation för ADC-1013 och ATOR-1015

Ja
Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) presenterade idag på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets-konferensen i Boston
Läs Mer

Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2017 i Alligator Bioscience AB (Publ)

Ja
Idag, den 2 maj 2017, hölls årsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Läs Mer

Alligator Bioscience AB delårsrapport januari – mars 2017

Ja
Lund, Sweden – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport. ”Alligator har under första kvartalet
Läs Mer

Alligator presenterar nya prekliniska data för ADC-1013 och ATOR‑1015 på PEGS konferensen i Boston den 4 maj

Nej
Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att nya prekliniska data kommer att presenteras på PEGS
Läs Mer

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Ja
Lund, Sverige - Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB
Läs Mer

Alligator meddelar fullbordande av den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC‑1013

Ja
Lund, Sverige - Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att den första fas I-studien med ADC-1013, en human
Läs Mer

Alligator Bioscience årsredovisning för 2016 offentliggjord

Ja
Lund, Sverige - Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att den svenska årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig
Läs Mer

Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB (publ)

Ja
Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, kallas till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017, kl. 16:00, i byggnad
Läs Mer