Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

Ja
Sammanfattning Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde
Läs Mer

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media fredagen den 17 februari i samband med bolagets bokslutskommuniké

Nej
Lund, Sverige - Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelar idag att de kommer att hålla en telefonkonferens i anslutning
Läs Mer

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Ja
Under januari månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 700 000 teckningsoptioner
Läs Mer

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Nej
Under december månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 100 000 teckningsoptioner
Läs Mer

Utnyttjande om övertilldelningsoption samt meddelande om stabilisering i Alligator Bioscience

Nej
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT
Läs Mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Nej
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND
Läs Mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Nej
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND
Läs Mer

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Nej
Under november månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB ökat med anledning av den nyemission som genomfördes
Läs Mer

Handeln i Alligator Bioscience AB inleds idag på Nasdaq Stockholm

Ja
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT
Läs Mer