Ledning

 
 

Per Norlén (VD)

Per Norlén - född 1970, VD sedan 2015, Medicinsk Chef (CMO) sedan 2010 – är legitimerad läkare med avlagd doktorsexamen och specialistläkare i klinisk farmakologi och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Per Norlén har 25 års erfarenhet av forskning inom farmakologi varav 14 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling med fokus på kliniska fas I/II-studier. Medlem av ledningen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB och A Bioscience Incentive AB.

Innehav i Alligator: 100 500 aktier, 200 000 teckningsoptioner, 250 000 personaloptioner.

Per-Olof Schrewelius (CFO)

 
Per-Olof Schrewelius – född 1963, Chief Financial Officer sedan 2016 – är civilekonom från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från olika CFO- och ekonomichefspositioner inom olika branscher däribland medicinteknik och verkstad. Medlem av ledningen sedan 2016.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 4 000 aktier och 125 000 teckningsoptioner

Christina Furebring (SVP Research and Development)

 
Christina Furebring – född 1964, Senior Vice President Research and Development sedan 2001 – är civilingenjör och har en doktorsexamen i immunteknik från Lunds universitet och är medgrundare av FIND-teknologin som är en hörnpelare i Alligators teknikplattform. Christina Furebring har mer än 20 års erfarenhet av arbete kring optimering av protein och antikroppar. Medlem av ledningen sedan 2001.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 100 000 aktier, 120 000 teckningsoptioner, 150 000 personaloptioner.

Rein Piir (VP Investor Relations)

 
Rein Piir – född 1958, Vice President Investor Relations sedan 2016 – är civilekonom från Uppsala universitet och har många års erfarenhet av rådgivning till aktiemarknadsbolag, däribland som strateg på Alecta och analyschef på Carnegie Investment Bank AB. Andra erfarenheter innefattar CFO/Head of Investor Relations på Medivir AB och revisor på PricewaterhouseCoopers AB. Rein Piir är för närvarande också VP Investor Relations på Camurus AB och Oncopeptides AB. Medlem av ledningen sedan 2016.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Piir & Partner AB. Styrelseledamot i Integrative Research Laboratories Sweden AB, L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag och Trygga Pengar i Mobilen Sverige AB.

Innehav i Alligator: 5 000 aktier