Ledning

 
 

Per Norlén (VD)

Per Norlén - född 1970, VD – är legitimerad läkare med avlagd doktorsexamen och specialistläkare i klinisk farmakologi och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Per har 25 års erfarenhet av forskning inom farmakologi varav 15 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Anställd sedan 2010 och medlem av ledningen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i A Bioscience Incentive AB och styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 118 000 aktier, 200 000 teckningsoptioner, 250 000 personaloptioner i program 2016/2020 och 230 000 personaloptioner i program 2018/2022.

Anu Balendran (VP BD)

Anu Balendran – född 1975, VP Business Development – har disputerat i biokemi vid universitetet i Dundee, England. Anu har nära 20 års erfarenhet från olika positioner inom Astra Zeneca, de senaste åtta åren inom internationell affärsutveckling, senast i rollen som External Innovation Director. Anställd sedan 2018 och medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 4 000 aktier och 135 000 personaloptioner i program 2018/2022.

Malin Carlsson (COO)

Malin Carlsson – född 1968, Chief Operating Officer – är legitimerad läkare och specialistläkare i klinisk immunologi med avlagd doktorsexamen i klinisk immunologi vid Lunds Universitet. Malin har 20 års erfarenhet av klinisk och experimentell forskning inom immunologi och 12 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i internationella läkemedelsföretag. Anställd sedan 2020 och medlem av ledningen sedan 2020.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: Inget innehav

Peter Ellmark (VP Discovery)

Peter Ellmark - född 1973, VP Discovery – är docent och har disputerat i immunteknologi vid Lunds universitet. Peter har över 15 års erfarenhet av utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer. Anställd sedan 2008 och medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 10 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner och 50 000 personaloptioner i program 2016/2020 och 135 000 personaloptioner i program 2018/2022.

Christina Furebring (SVP Preclinical Development)

Christina Furebring – född 1964, SVP Preclinical Development – är civilingenjör och har en doktorsexamen i immunteknik från Lunds universitet och är medgrundare av FIND-teknologin som är en hörnpelare i Alligators teknikplattform. Christina har mer än 20 års erfarenhet av arbete kring optimering av protein och antikroppar. Anställd sedan 2001 och medlem av ledningen sedan 2001.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 100 000 aktier, 120 000 teckningsoptioner, 150 000 personaloptioner i program 2016/2020 och 135 000 personaloptioner i program 2018/2022.

Charlotte A. Russell (CMO)

Charlotte A. Russell – född 1964, Chief Medical Officer – är läkare med specialistexamen i hematologi och internmedicin samt har disputerat i medicinsk vetenskap vid Köpenhamns universitet. Charlotte har över 25 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete, innefattande 10 år av klinisk läkemedelsutveckling i bioteknik/läkemedelsbolag. Anställd sedan 2018 och medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 135 000 personaloptioner i program 2018/2022.

Per-Olof Schrewelius (CFO)

Per-Olof Schrewelius – född 1963, Chief Financial Officer – är civilekonom från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från olika CFO- och ekonomichefspositioner inom olika branscher däribland medicinteknik och verkstad. Anställd sedan 2016 och medlem av ledningen sedan 2016.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB.

Innehav i Alligator: 50 000 aktier, 125 000 teckningsoptioner och 135 000 personaloptioner i program 2018/2022.