Ledning

 
 

Per Norlén (VD)

Per Norlén - född 1970, VD sedan 2015 – är legitimerad läkare med avlagd doktorsexamen och specialistläkare i klinisk farmakologi och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Per Norlén har 25 års erfarenhet av forskning inom farmakologi varav 15 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Medlem av ledningen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB och A Bioscience Incentive AB.

Innehav i Alligator: 100 500 aktier, 200 000 teckningsoptioner, 250 000 personaloptioner.

Peter Ellmark (VP Discovery)

Peter Ellmark - född 1973, VP Discovery sedan 2018 – är docent och har disputerat i immunteknologi vid Lunds universitet. Peter har över 15 års erfarenhet av utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer. Medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga.

Innehav i Alligator: 10 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner och 50 000 personaloptioner.

Christina Furebring (SVP Research)

 
Christina Furebring – född 1964, Senior Vice President Research sedan 2001 – är civilingenjör och har en doktorsexamen i immunteknik från Lunds universitet och är medgrundare av FIND-teknologin som är en hörnpelare i Alligators teknikplattform. Christina Furebring har mer än 20 års erfarenhet av arbete kring optimering av protein och antikroppar. Medlem av ledningen sedan 2001.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 100 000 aktier, 120 000 teckningsoptioner, 150 000 personaloptioner.

Charlotte A. Russell (CMO)

Charlotte A. Russell – född 1964, Chief Medical Officer sedan 2018 – är läkare med specialistexamen i hematologi och internmedicin samt har disputerat i medicinsk vetenskap vid Köpenhamns universitet. Charlotte har över 25 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete, innefattande 10 år av klinisk läkemedelsutveckling i bioteknik/läkemedelsbolag. Medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: Inga

Per-Olof Schrewelius (CFO)

 
Per-Olof Schrewelius – född 1963, Chief Financial Officer sedan 2016 – är civilekonom från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från olika CFO- och ekonomichefspositioner inom olika branscher däribland medicinteknik och verkstad. Medlem av ledningen sedan 2016.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 10 000 aktier och 125 000 teckningsoptioner