Exekutiv ledningsgrupp

 

Søren Bregenholt (VD)

Søren Bregenholt - född 1971, VD – har en doktorsexamen inom biomedicinsk forskning vid Köpenhamns universitet och gjorde sin forskarutbildning vid Institute Pasteur i Paris. Søren har 20 års erfarenhet från operativa och strategiska befattningar på ledningsnivå inom internationell läkemedels- och biotechindustrin inklusive ledande roller Novo Nordisk, Symphogen and Macrophage Pharma. I sina tidigare roller har han drivit och förhandlat fram ett stort antal licens- och samarbetsavtal. Anställd sedan juni 2021 och medlem av ledningen sedan 2021.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Medicon Valley Alliance, Styrelseordförande i A Bioscience Incentive AB och i Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 182 496 aktier och 500 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II.

Malin Carlsson (EVP & COO)

Malin Carlsson – född 1968, Executive Vice President & Chief Operating Officer – är legitimerad läkare och specialistläkare i klinisk immunologi med avlagd doktorsexamen i klinisk immunologi vid Lunds Universitet. Malin har 20 års erfarenhet av klinisk och experimentell forskning inom immunologi och 12 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i internationella läkemedelsföretag. Anställd sedan 2020 och medlem av ledningen sedan 2020.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 10 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II.

Peter Ellmark (CSO)

Peter Ellmark - född 1973, Chief Scientific Officer – är docent och har disputerat i immunteknologi vid Lunds universitet. Peter har över 15 års erfarenhet av utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer. Anställd sedan 2008 och medlem av ledningen sedan 2018.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 40 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II.

Marie Svensson (CFO)

Marie Svensson – född 1964, Chief Financial Officer – har en fil kand. i redovisning och en master i Business Administration/ Management vid Lunds universitet. Marie har mer än 20 års erfarenhet från finansiella positioner i olika högteknologibolag. Anställd sedan 2020 och medlem av ledningen sedan 2020.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 48 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II.