Ledning

 
 

Per Norlén (VD)

Per Norlén - född 1970, VD sedan 2015, Medicinsk Chef (CMO) sedan 2010 – är legitimerad läkare med avlagd doktorsexamen och specialistläkare i klinisk farmakologi och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Per Norlén har 25 års erfarenhet av forskning inom farmakologi varav 14 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling med fokus på kliniska fas I/II-studier. Medlem av ledningen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB och A Bioscience Incentive AB.

Innehav i Alligator: 100 500 aktier, 200 000 teckningsoptioner, 250 000 personaloptioner.

Per-Olof Schrewelius (CFO)

 
Per-Olof Schrewelius – född 1963, Chief Financial Officer sedan 2016 – är civilekonom från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från olika CFO- och ekonomichefspositioner inom olika branscher däribland medicinteknik och verkstad. Medlem av ledningen sedan 2016.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 10 000 aktier och 125 000 teckningsoptioner

Christina Furebring (SVP Research and Development)

 
Christina Furebring – född 1964, Senior Vice President Research and Development sedan 2001 – är civilingenjör och har en doktorsexamen i immunteknik från Lunds universitet och är medgrundare av FIND-teknologin som är en hörnpelare i Alligators teknikplattform. Christina Furebring har mer än 20 års erfarenhet av arbete kring optimering av protein och antikroppar. Medlem av ledningen sedan 2001.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Innehav i Alligator: 100 000 aktier, 120 000 teckningsoptioner, 150 000 personaloptioner.