Samarbeten och partnerskap

Alligator utvecklar sina läkemedelskandidater både internt och i samarbete med partners. Vi strävar ständigt efter att stärka vår position med syfte att utveckla innovativa och effektiva läkemedelskandidater. Därför ligger stort fokus på att etablera långvariga strategiska och värdeskapande samarbeten med såväl läkemedels- och bioteknikföretag som akademiska institutioner.

För projekt som befinner sig i forskningsfas eller pre-klinisk utvecklingsfas kan ett partnerskap vara utformat som in-licensiering av patenträttigheter, eller som gemensam utveckling av läkemedelskandidater där kostnader och vinst delas mellan parterna.

Alligators strategi är att utveckla sina produktkandidater till och med fas II, men är öppet för möjligheten att ut-licensiera eller ingå partnerskap under tidigare klinisk fas. I augusti 2015 ingick Alligator ett exklusivt licensavtal med Janssen Biotech, som ingår i den globala Johnson & Johnson-koncernen. Detta avtal ger Janssen rättigheten till vidareutveckling och global kommersialisering av ADC-1013.

Alligator välkomnar möjligheter att samarbeta med företag och akademiska institutioner, för att tillsammans utveckla nya, innovativa immunterapier. Om ni är intresserade av att diskutera partnerskap kring immateriella rättigheter rörande nya målmolekyler eller läkemedelskandidater är ni välkomna att kontakta oss på bd@alligatorbioscience.com