Samarbeten och partnerskap

Alligator utvecklar sina läkemedelskandidater både internt och i samarbete med partners. Vi strävar ständigt efter att stärka vår position med syfte att utveckla innovativa och effektiva läkemedelskandidater. Därför ligger stort fokus på att etablera långvariga strategiska och värdeskapande samarbeten med såväl läkemedels- och bioteknikföretag som akademiska institutioner.

För projekt som befinner sig i forskningsfas eller preklinisk utvecklingsfas kan ett partnerskap vara utformat som inlicensiering av patenträttigheter, eller som gemensam utveckling av läkemedelskandidater där kostnader och vinst delas mellan parterna.

Alligators strategi är att utveckla sina läkemedelskandidater till och med fas II, men är öppet för möjligheten att utlicensiera eller ingå partnerskap under tidigare klinisk fas. I augusti 2015 ingick Alligator ett exklusivt licensavtal med Janssen Biotech Inc. för global kommersialisering av ADC-1013. 30 juli 2019 beslutade Janssen att stoppa sin utveckling av produkten varvid Alligator återtar rättigheterna för vidare utveckling och kommersialisering. I juli 2017 ingicks ett avtal med det amerikanska bioteknikbolaget Aptevo Therapeutics Inc., för gemensam utveckling av den bispecifika läkemedelskandidaten ALG.APV-527. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas II.  

Alligator välkomnar möjligheter att samarbeta med företag och akademiska institutioner, för att tillsammans utveckla nya, innovativa immunterapier. Om ni är intresserade av att diskutera partnerskap kring immateriella rättigheter rörande nya målmolekyler eller läkemedelskandidater är ni välkomna att kontakta oss på bd@alligatorbioscience.com