Styrelse

 
 

Peter Benson

Peter Benson – född 1955, styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2011 – är civilekonom från Lunds universitet och har en MA i Economics från University of California. Peter Benson är Managing Partner för Sunstone Capital Life Science Ventures och har tidigare bland annat varit chef för Life Science Investments för Vækstfonden och medlem av Pharmacia AB:s koncernledning.


Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascelia AB. Styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag, Jollingham AB, Montela Aktiebolag, Opsona Therapeutics Ltd. och Sunstone Capital A/S.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Carl Borrebaeck

Carl Borrebaeck – född 1948, styrelseledamot sedan 2001 - är civilingenjör från Lunds universitet, professor vid institutionen för immunteknologi och programdirektör för CREATE Health Translational Cancer Research Centre vid Lunds universitet. Carl är medgrundare till Alligator och är ledamot vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet. 2009 tilldelades Carl AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta IVAs guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Immunovia AB och SenzaGen AB. Styrelseledamot i Clinical Laserthermia Systems AB och CB Ocean Capital AB. Bolagsman i Immunovia HB.

Innehav i Alligator: 1 200 833 aktier.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ulrika Danielsson

Ulrika Danielsson – född 1972, styrelseledamot sedan 2016 – har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg och är CFO för Castellum AB (publ) sedan 2014. Hon har tidigare arbetat för Castellum-koncernen i olika ledande befattningar sedan 1998 och ingår sedan 2006 i Castellums koncernledning.

Andra pågående uppdrag: Ulrika Danielsson är styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för ett stort antal dotterbolag och dotter-dotterbolag inom Castellum-koncernen, samt styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Anders Ekblom

Anders Ekblom - född 1954, styrelseledamot sedan 2017 - är läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders har lång erfarenhet från globalt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit Global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i TFS International AB. Styrelseledamot i AnaMar AB, Elypta AB, Infant Bacterial Therapuetics AB, LEO Pharma A/S och Mereo BioPharma Group plc.

Innehav i Alligator: 19 658 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Kenth Petersson

Kenth Petersson – född 1956, styrelseledamot sedan år 2001 – har en fil. kand. från Lunds universitet och har lång erfarenhet av arbete inom finans- och biotechbranscherna, bland annat som analytiker. Sedan drygt 15 år tillbaka verksam som affärsängel och har grundat ett flertal biotechbolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AlphaBeta Aktiebolag, Biocrine AB, Biocrine Regenative Medicine Aktiebolag och Spiber Technologies AB. Styrelseledamot i Science Pacific Aktiebolag och Genovis Aktiebolag.

Innehav i Alligator: 408 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jonas Sjögren

Jonas Sjögren – född 1966, styrelseledamot sedan 2015 – är civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola, Leg. Läkare från Sahlgrenska Akademin och har en MBA från INSEAD.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Storytel AB (publ) och CMC SPV of 3 April 2017 AB. Styrelsesuppleant i Exceca Allocation AB och Delibr AB.

Innehav i Alligator: 4 936 388 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Laura von Schantz

 

Laura von Schantz – född 1982, styrelseledamot sedan 2017 – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: Inga