Styrelse

 

Anders Ekblom

Anders Ekblom - född 1954, styrelseordförande sedan 2021 och styrelseledamot sedan 2017 - är läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders Ekblom har lång erfarenhet från globalt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit Global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Elypta AB. Vice styrelseordförande i LEO Pharma A/S. Styrelseledamot i AnaMar AB, Mereo BioPharma Group plc och NxtScience AB.

Innehav i Alligator: 37 269 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Hans-Peter Ostler

Hans-Peter Ostler - född 1971, vice styrelseordförande sedan 2021 - har universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans-Peter Ostler har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB, i S.P. HMSO Göteborg AB, i Promore Pharma och i InorbitTX.

Innehav i Alligator: 150 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Graham Dixon

Graham Dixon – född 1961, styrelseledamot sedan 2019 – har en doktorsexamen i biokemi från universitetet i Swansea och är CSO/Head of R&D på Mithra Pharmaceuticals. Graham Dixon har omfattande erfarenhet från framtagande och utveckling av nya läkemedel, med tillämpningar inom såväl särläkemedel som bredare indikationer. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. CEO Neem Biotech, Head of R&D och CSO för Onxeo, Galapagos, Sensorion Pharma och Addex Therapeutics.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i HepaRegeniX GmbH.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Eva Sjökvist Saers

Eva Sjökvist Saers - född 1962, styrelseledamot sedan 2021 - har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva Sjökvist Saers har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB (publ). Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), IDL Biotech AB (publ) och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Veronica Wallin

Veronica Wallin - född 1986, styrelseledamot sedan 2021 - har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB sedan 2017. Veronica Wallin har bland annat tidigare varit ekonomichef på apoteksbolaget ApoEx AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för ett antal dotterbolag inom Episurf-koncernen.

Innehav i Alligator: 12 500 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Laura von Schantz

 

Laura von Schantz – född 1982, styrelseledamot sedan 2017 – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 25 000 personaloptioner i program 2018/2022.