Styrelse

 

Anders Ekblom

Anders Ekblom - född 1954, styrelseordförande sedan 2021 och styrelseledamot sedan 2017 - är läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders Ekblom har lång erfarenhet från globalt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit Global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Elypta AB. Vice styrelseordförande i LEO Pharma A/S. Styrelseledamot i AnaMar AB, Mereo BioPharma Group plc och NxtScience AB.

Innehav i Alligator: 93 172 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Hans-Peter Ostler

Hans-Peter Ostler - född 1971, vice styrelseordförande sedan 2021 - har universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans-Peter Ostler har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB, i S.P. HMSO Göteborg AB, i Promore Pharma och i InorbitTX.

Innehav i Alligator: 600 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Graham Dixon

Graham Dixon – född 1961, styrelseledamot sedan 2019 – har en doktorsexamen i biokemi från universitetet i Swansea och är CSO/Head of R&D på Mithra Pharmaceuticals. Graham Dixon har omfattande erfarenhet från framtagande och utveckling av nya läkemedel, med tillämpningar inom såväl särläkemedel som bredare indikationer. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. CEO Neem Biotech, Head of R&D och CSO för Onxeo, Galapagos, Sensorion Pharma och Addex Therapeutics.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i HepaRegeniX GmbH.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Eva Sjökvist Saers

Eva Sjökvist Saers - född 1962, styrelseledamot sedan 2021 - har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva Sjökvist Saers har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB (publ). Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), IDL Biotech AB (publ) och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Veronica Wallin

Veronica Wallin - född 1986, styrelseledamot sedan 2021 - har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB sedan 2017. Veronica Wallin har bland annat tidigare varit ekonomichef på apoteksbolaget ApoEx AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för ett antal dotterbolag inom Episurf-koncernen.

Innehav i Alligator: 31 250 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Staffan Encrantz

Staffan Encrantz - född 1951, styrelseledamot sedan 2022 – har en juristexamen (Summa Cum Laude) från Uppsala universitet. Staffan Encrantz är grundare och VD för Allegro Investment, Inc., ett företag baserat i Menlo Park, Kalifornien, som förvaltar en investeringsportfölj på 750 miljoner dollar. Han har aktivt lett investeringar i och drivit en mängd olika företag i över 30 år och har lett tillväxten och utvecklingen av företag i tidigt skede såväl som etablerade företag, inom en mängd olika områden. Utöver det har Staffan lång erfarenhet av kommersiella fastigheter, främst i Sverige och USA, och av hedgefondbranschen, som representant för betydande investerare i ett antal hedgefonder och som tidigare styrelseledamot i MKM Longboat Multi Strategy Fund Ltd., samt som styrelseledamot i Harbour Solutions Group Ltd..

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AnaMar AB, ett företag engagerat i forskning och utveckling av läkemedel mot fibros, Koncentra Verkstads AB, en kontraktstillverkningsgrupp, Nclear Inc., Atlanta GA, ett företag som arbetar med miljösanering, Oxymetal SAS, Frankrike, ett laser- och plasmastålskärande företag och Sight Sciences Inc., Menlo Park, CA, ett ögonvårdsföretag som utvecklar och säljer apparater för kirurgisk behandling av glaukom och torra ögon. Styrelseledamot i Harbor Solutions Ltd, London, England, ett tvistfinansierings- och försäkringsbolag och GovX Inc. San Diego, CA, ett e-handelsföretag.

Innehav i Alligator: 55 642 092 shares

Denise Goode

Denise Goode - född 1958, styrelseledamot sedan 2022 – Bachelor of Science (Honours) i Zoologi från University of Manchester, Storbritannien. Fellow vid Institute of Chartered Accountants i England och Wales. Denise Goode har mångårig erfarenhet från finanssektorn, kommersiell sektor och life science-branschen, både från sin omfattande karriär som senior läkemedelschef och från styrelseuppdrag och rådgivande roller inom life science sedan 2008. Hon har en djup förståelse för läkemedelssektorn, finanssektorn och fundraising och har stor erfarenhet av affärsutveckling. Tidigare har hon haft en 20-årig karriär hos AstraZeneca Pharmaceuticals PLC, där hon haft ledande roller globalt, inom både finans och kommersiell verksamhet. Denise är även PwC-alumn.

Andra pågående uppdrag: VD för QED Life Sciences Limited, ett konsultföretag som ger råd och stödjer bioteknikföretagens strategiska inriktning och tillhandahåller affärsmentorskap till VD:ar och seniora ledare. Styrelseledamot i Abliva AB (publ) där hon är ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. VP, affärsutveckling på AnaMar AB. Certifierad COVID-vaccinatör för UK National Health Service.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Laura von Schantz

 

Laura von Schantz – född 1982, styrelseledamot sedan 2017 – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 25 000 personaloptioner i program 2018/2022.