Styrelse

 
 

Peter Benson

Peter Benson – född 1955, styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2011 – är civilekonom från Lunds universitet och har en MA i Economics från University of California. Peter Benson som för närvarande är styrelseordförande och General Partner för Sunstone Capital Life Science Ventures har tidigare bland annat varit chef för Life Science Investments för Vækstfonden, President Pharmacia Hospital Care och medlem av Pharmacia AB:s koncernledning. Peter Benson har genom åren varit styrelseledamot i ett flertal Life Science-bolag, varav sju publikt noterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascelia AB och Good Partners AB. Styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag, Jollingham AB, Montela Aktiebolag och Sunstone Capital A/S.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Carl Borrebaeck

Carl Borrebaeck – född 1948, styrelseledamot sedan 2001 - är professor vid institutionen för immunteknologi och programdirektör för CREATE Health Translational Cancer Research Centre vid Lunds universitet. Carl Borrebaeck är medgrundare till Alligator och är ledamot vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet. 2009 tilldelades Carl Borrebaeck AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta IVAs guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap. Carl Borrebaeck har grundat fem bolag inom life science och eHealth.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Immunovia AB (publ), PainDrainer AB och SenzaGen AB. Styrelseledamot i CB Ocean Capital AB och Scandion Oncology A/S. Bolagsman i Immunova Handelsbolag.

Innehav i Alligator: 1 013 833 aktier.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ulrika Danielsson

Ulrika Danielsson – född 1972, styrelseledamot sedan 2016 – har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg och är CFO för Castellum AB (publ) sedan 2014. Ulrika Danielsson har tidigare arbetat för Castellum-koncernen i olika ledande befattningar sedan 1998 och ingår sedan 2006 i Castellums koncernledning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot respektive styrelsesuppleant för ett stort antal dotterbolag och dotter-dotterbolag inom Castellum-koncernen, samt styrelseledamot i Infranord AB, John Mattson Fastighetsföretagen AB och Slättö Förvaltning AB.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Graham Dixon

Graham Dixon – född 1961, styrelseledamot sedan 2019 – har en doktorsexamen i biokemi från universitetet i Swansea och är CSO/Head of R&D på Mithra Pharmaceuticals. Graham Dixon har omfattande erfarenhet från framtagande och utveckling av nya läkemedel, med tillämpningar inom såväl särläkemedel som bredare indikationer. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. CEO Neem Biotech, Head of R&D och CSO för Onxeo, Galapagos, Sensorion Pharma och Addex Therapeutics.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i HepaRegeniX GmbH.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Kirsten Drejer

Kirsten Drejer – född 1956, styrelseledamot sedan 2019 – har en doktorsexamen i farmakologi från Köpenhamns universitet. Kirsten Drejer är medgrundare av Symphogen och var dess VD under mer än 16 år. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. flera ledande befattningar inom forskning och management inom Novo Nordisk, såsom Director of Diabetes Discovery och Corporate Facilitator.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bioneer A/S, ResoTher Pharma ApS och Antag Therapeutics ApS. Vice styrelseordförande i Zealand Pharma A/S. Styrelseledamot i Bioporto A/S.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Anders Ekblom

Anders Ekblom - född 1954, styrelseledamot sedan 2017 - är läkare, specialist i anestesi och intensivvård, tandläkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders Ekblom har lång erfarenhet från globalt arbete i läkemedelsindustrin och har bland annat varit Global forskningschef på AstraZeneca och VD för AstraZeneca AB Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Elypta AB. Vice styrelseordförande i LEO Pharma A/S. Styrelseledamot i AnaMar AB, Mereo BioPharma Group plc och NxtScience AB.

Innehav i Alligator: 37 269 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Kenth Petersson

Kenth Petersson – född 1956, styrelseledamot sedan 2001 – har en fil. kand. från Lunds universitet och har lång erfarenhet av arbete inom finans- och biotechbranscherna, bland annat som analytiker. Sedan drygt 20 år tillbaka verksam som affärsängel och har grundat ett flertal biotechbolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Biocrine Regenative Medicine AB och Spiber Technologies AB. Styrelseledamot i Science Pacific AB och Genovis AB.

Innehav i Alligator: 489 600 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jonas Sjögren

Jonas Sjögren – född 1966, styrelseledamot sedan 2015 – är civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola, Leg. Läkare från Sahlgrenska Akademin och har en MBA från INSEAD.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Exceca Allocation AB, Alsteron AB och Markov Capital AB. Styrelseledamot i Storytel AB (publ) och Orbit Esport AB. Suppleant i Delibr AB.

Innehav i Alligator (privat och via närstående bolag): 6 043 665 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Laura von Schantz

 

Laura von Schantz – född 1982, styrelseledamot sedan 2017 – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Alligator: 25 000 personaloptioner i program 2018/2022.