VD HAR ORDET

Vår projektportfölj utvecklades starkt under andra kvartalet. Den immunonkologiska antikroppen ATOR-1017 gick vidare till preklinisk utveckling och bolaget stärkte sitt fokus på den co-stimulerande receptorn 4-1BB genom ett samarbetsavtal med Aptevo Therapeutics Inc. kring utveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. I nuläget är vår pipeline mer konkurrenskraftig än någonsin med fyra kandidater för tumörriktad immunterapi i klinisk och preklinisk utveckling.

Lovande data gällande ADC-1013
Samarbetet med vår partner Janssen Biotech om ADC-1013 fortskrider väl. Fas I-studien som genomförs av Janssen går snabbt framåt mot dosval. En tidigare fas I-studie slutfördes framgångsrikt i mars. Vi presenterade också data på PEGS-konferensen i Boston som visade att ADC-1013 kan samverka med andra immunterapier, i synnerhet PD-1 checkpoint-blockad men även cancervaccin. Till dags dato har mer än 50 patienter fått ADC-1013 och vi är mycket nöjda med de data vi hittills har sett.

Tumörriktade egenskaper påvisade för ATOR-1015
Under andra kvartalet presenterades nya data för ATOR-1015, vår bispecifika, dubbla immunaktiverare som är den första i sitt slag. Resultaten bekräftar dess förmåga att inducera immunaktivering begränsad till tumörområdet vilket minskar risken för systemisk (allmän) toxicitet. Resultaten visade också på antitumöreffekter i ett flertal tumörmodeller samt starka signaler avseende stabilitet och utbyte vid tillverkning. Vi tror att förmågan att styra den CTLA-4-beroende immunaktiveringen till tumörområdet kommer att vara avgörande vid kombinationsbehandling med PD-1, som för närvarande begränsas av hög toxicitet. ATOR-1015 går nu in i sen preklinisk utvecklingsfas och de första toxikologistudierna har framgångsrikt inletts.

Stark position inom området för 4-1BB Vi gjorde även betydande framsteg under andra kvartalet avseende 4-1BB (CD137), den co-stimulerande receptor som är målet för både ATOR-1017 och ALG.APV-527. Receptorn 4-1BB är känd för att spela en viktig roll i att stärka immun-reaktionen mot cancer. I juni blev ATOR-1017 vår tredje produktkandidat inom immunonkologi som inledde CMC (tillverkningsutveckling) och gick in i preklinisk fas. Det visar på bredden i vår pipeline och ger Alligator en mycket stark ställning inom biologiområdet 4-1BB.

Samarbetsavtal för utveckling av ALG.APV-527
Vi är mycket entusiastiska över vårt nya samarbete med det USA-baserade bioteknikbolaget Aptevo (juli 2017). Samarbetet drar nytta av bolagens respektive styrkor och har framskridit snabbt. Processen för tillverkning av kliniskt material, en mycket viktig milstolpe för antikropps-baserad läkemedelsutveckling, har nyligen inletts (augusti 2017) och kan ses som nedräkningen mot start av kliniska studier.

Utökat samarbete med Stanford
För att stödja vår biomarkörstrategi inom immunonkologi har vi utvidgat vårt samarbete med Stanford University och professor Dean Felsher, vilket är mycket spännande. Det kommer att hjälpa oss öka utvecklingstakten i våra projekt och stärka vårt strategiska biomarkörprogram.

Stolta över en donation till vår forskning Det här har varit ytterligare ett framgångsrikt kvartal för Alligator. Vi håller dock ständigt i minnet att vårt främsta fokus är att hjälpa de patienter som är beroende av att vi hittar nya möjligheter att behandla cancer. Det är därför mycket hedrande att vi, till minne av Jerker Löfgren, fått en donation till vår forskning om bukspottkörtelcancer. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta nya lösningar för medmänniskor som Jerker, vars liv påverkas av cancer.

Per Norlén
VD Alligator Bioscience AB (publ)
23 augusti 2017