Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

R

Lovande säkerhetsdata för ATOR-1015

“Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator”, kommenterar vd Per Norlén.

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020

R

Skärpt fokus på kliniska projekt “Fokuseringen av verksamheten vårdar bolagets likviditet, men är också en del i vår långsiktiga strategi med fokus på kliniska projekt och innovation”, kommenterar vd Per Norlén. Väsentliga händelser januari-mars • Andreas Johannesson utsågs till interim CFO. • Covid-19-pandemin påverkar rekryteringen av nya patienter till bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna […]

Alligator Bioscience Årsredovisning 2019 publicerad

R

Lund den 2 mars 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att den svenska versionen av årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.alligatorbioscience.com. Engelsk version publiceras inom kort. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications Telefon: 046-540 82 […]

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2019

R

”Vi återfår nu de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera ADC-1013 och mottar samtidigt tillräckligt med ADC-1013-substans för att, med eller utan en ny partner, driva ADC-1013 in i kliniska fas II-studier under nästa år. Sammantaget har vi nu tre projekt i klinisk utveckling, och inom kort ytterligare ett som doserar första patienten i […]

Alligator Bioscience Årsredovisning 2018 publicerad

R

Lund den 22 mars 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.alligatorbioscience.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & CommunicationsTelefon: 046-540 82 06E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com Denna information är sådan information som Alligator Bioscience […]