Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–juni 2021

R

Positiva fas I-data för ATOR-1017

”Efter drygt en månad som ny VD för Alligator Bioscience har mina högt ställda förväntningar på företaget redan överträffats. Under denna korta tid har jag kunnat konstatera att Alligator har en stark projektportfölj som bygger på en kraftfull teknikplattform.”

Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2021

R

Hög aktivitet under första kvartalet

”2021 har hittills kännetecknats av hög aktivitet med bland annat ett forskningssamarbete som validerar vårt Discovery-koncept Neo-X-Prime™, samtidigt som våra kliniska program fortsätter att utvecklas väl med ATOR-1017 och mitazalimab på väg in i kliniska effektstudier under året.”

Malin Carlsson, tillförordnad VD Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2020

R

Lund den 18 mars 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/ För ytterligare information vänligen kontakta:  Per Norlén, VD E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com  Telefon: 046-540 82 00 Marie Svensson, CFO E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com  Telefon: 046-540 82 03 Informationen lämnades, genom […]

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

R

Fortsatt fokus på klinisk utveckling. ”Säkerhetsdata har presenterats från den pågående fas I-studien med ATOR-1017 i patienter med spridd cancer. Resultaten visar en lovande säkerhetsprofil med endast mindre allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar.”  Per Norlén, vd Alligator Bioscience    VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER  Mitazalimab: •    Nya prekliniska jämförelsedata visade att mitazalimab har mycket konkurrenskraftiga immunaktiverande egenskaper. •    IND […]

Alligator Bioscience AB (publ): Delårsrapport januari-september 2020

R

Lovande klinisk säkerhetsdata för ATOR-1017
“Fas I-studien med ATOR-1017 har gått enastående snabbt framåt och i augusti presenterades interimsdata som visade en god säkerhetsprofil vid kliniskt relevanta dosnivåer. Dosutvärderingen kommer att fortsätta på än högre dosnivåer och vi räknar med att kunna presentera säkerhetsdata och eventuella effektdata under våren 2021. Vi har även visat starka Proof of Mechanism-data för mitazalimab, medan utvecklingsprogrammet för ATOR-1015 visat på biverkningar vid höga dosnivåer. Karaktären på biverkningarna har lett till att den planerade kliniska studien i malignt melanom måste omarbetas och ytterligare prekliniska analyser genomföras. Vi kommer nu fokusera resurserna på ATOR-1017 och mitazalimab. Båda programmen har first-in-class-potential och kan inleda fas II-studier under 2021”, kommenterar Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

R

Lovande säkerhetsdata för ATOR-1015

“Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator”, kommenterar vd Per Norlén.

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020

R

Skärpt fokus på kliniska projekt “Fokuseringen av verksamheten vårdar bolagets likviditet, men är också en del i vår långsiktiga strategi med fokus på kliniska projekt och innovation”, kommenterar vd Per Norlén. Väsentliga händelser januari-mars • Andreas Johannesson utsågs till interim CFO. • Covid-19-pandemin påverkar rekryteringen av nya patienter till bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna […]

Alligator Bioscience Årsredovisning 2019 publicerad

R

Lund den 2 mars 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att den svenska versionen av årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.alligatorbioscience.com. Engelsk version publiceras inom kort. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications Telefon: 046-540 82 […]

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2019

R

”Vi återfår nu de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera ADC-1013 och mottar samtidigt tillräckligt med ADC-1013-substans för att, med eller utan en ny partner, driva ADC-1013 in i kliniska fas II-studier under nästa år. Sammantaget har vi nu tre projekt i klinisk utveckling, och inom kort ytterligare ett som doserar första patienten i […]