Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2020

R

Skärpt fokus på kliniska projekt “Fokuseringen av verksamheten vårdar bolagets likviditet, men är också en del i vår långsiktiga strategi med fokus på kliniska projekt och innovation”, kommenterar vd Per Norlén. Väsentliga händelser januari-mars • Andreas Johannesson utsågs till interim CFO. • Covid-19-pandemin påverkar rekryteringen av nya patienter till bolagets pågående kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaterna […]

Alligator Bioscience Årsredovisning 2019 publicerad

R

Lund den 2 mars 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att den svenska versionen av årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.alligatorbioscience.com. Engelsk version publiceras inom kort. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications Telefon: 046-540 82 […]

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-september 2019

R

”Vi återfår nu de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera ADC-1013 och mottar samtidigt tillräckligt med ADC-1013-substans för att, med eller utan en ny partner, driva ADC-1013 in i kliniska fas II-studier under nästa år. Sammantaget har vi nu tre projekt i klinisk utveckling, och inom kort ytterligare ett som doserar första patienten i […]

Alligator Bioscience Årsredovisning 2018 publicerad

R

Lund den 22 mars 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.alligatorbioscience.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & CommunicationsTelefon: 046-540 82 06E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com Denna information är sådan information som Alligator Bioscience […]