Telefonkonferens för investerare, analytiker och media fredagen den 17 februari i samband med bolagets bokslutskommuniké

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp.

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +44 2030089803
Sverige: +46 856642696
USA: +1 8558315946

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: https://alligatorbio.wpengine.com

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 31 december 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se https://alligatorbio.wpengine.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 537292
E-post: rpr@alligatorbioscience.com

Ladda ner som PDF