Anette Sundstedt

Arbetstagarrepresentant
  • Styrelseledamot sedan: 2023
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 13 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 120 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
Uppdaterad 2023-09-07