Karin Nordbladh

Arbetstagarrepresentant
  • Styrelseledamot sedan: 2023
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 27 625 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I, 180 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I, 120 000 teckningsoptioner i program TO 2024/2027 I och 4 875 teckningsoptioner i program TO 9.
Uppdaterad 2024-05-21