ATOR-1017 är en agonistisk IgG4 antikropp som aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137, TNFRSF9) som utvecklats från Alligators humana antikroppsbibliotek, ALLIGATOR-GOLD®

Vid utvecklingen av ATOR-1017 har Alligator utifrån sin expertis inom TNF-receptor-superfamiljen utvecklat en läkemedelskandidat med tydlig differentiering jämfört med andra 4-1BB-antikroppar. ATOR-1017 har en unik bindningsprofil jämfört med de andra två 4-1BB antikropparna i klinisk utveckling. Dessutom är antikroppens agonistiska funktion beroende av korsbindning via Fcγ-receptorer som uttrycks på immunceller. Detta riktar immunaktiveringen till tumörområdet, där både 4-1BB och Fcγ-receptorer är högt uttryckta, vilket resulterar i en god effekt- och säkerhetsprofil. ATOR-1017 har därför potential att vara bäst i sin klass av 4-1BB-agonister.

Projektfakta

ATOR-1017 är för närvarande i preklinisk utvecklingsfas där cellinjeutveckling pågår för efterföljande tillverkning av material för kliniska studier.