ALG.APV-527

ALG.APV-527 har en tumörbindande del och en immunmodulerande del i en och samma molekyl. Den immunmodulerande delen hos ALG.APV-527 binder till och aktiverar 4-1BB, vilket leder till en aktivering av de immunceller (anti-tumörspecifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. Den tumörbindande delen av ALG.APV-527 är riktad mot tumörantigenet 5T4. 5T4 är ett protein som återfinns på ett stort antal tumörtyper och även på en viss typ av aggressiva tumörceller, så kallade tumör-initierande celler, men i låg grad eller inte alls i normalvävnad, vilket gör 5T4 till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

Projektstatus

4-1BB, 5T4
Solida metastaserade tumörer
 

Prekliniska data för ALG.APV-527 har presenterats på ett flertal vetenskapliga konferenser. Data visar bland annat att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och  förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Data visar att ALG.APV-527 lokaliseras till 5T4-positiva tumörer och selektivt stimulerar och förstärker immuncellernas (T-celler och NK-celler) tumörriktade immunsvar. Därutöver visar data att 5T4-antigenet finns på en rad olika tumörtyper. Sammantaget stödjer resultaten dess potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Alligator och Aptevo förbereder ALG.APV-527 för klinisk fas 1. Bolagen fortsätter att utforska licensieringsmöjligheter.

Prekliniska data för ALG.APV-527 presenterades på den vetenskapliga konferensen PEGS Virtual Interactive Global Summit i juni 2020. Datan visar att ALG.APV-527 selektivt förbättrar funktionen av T-celler och NK-celler i närvaro av tumörantigenet 5T4. Vidare visas att ALG.APV-527 kan stöta bort tumörer med bibehållen god säkerhetsprofil. Sedan tidigare har det visats att ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Sammantaget stödjer resultaten ALG.APV-527:s potential att ge effektiv tumörriktad immunaktivering med mindre biverkningar.

Den 19:e september 2022 meddelade bolaget att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) utfärdat en ”may proceed”-notifiering för Investigational New Drug (IND)-ansökan för ALG.APV-527. Detta möjliggör för bolagen att initiera kliniska studier för att utvärdera molekylen för behandling av flera olika typer av solida tumörer.

Aptevo Therapeutics Inc. och Alligator Bioscience tecknade i juli 2017 ett avtal om samutveckling av ALG.APV-527. Antikroppen har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat ATOR-1016. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas 2.

Uppdaterad 2022-09-19