ALG.APV-527

ALG.APV-527 är en bispecifik agonistisk antikropp för tumörriktad immunterapi som utvecklas i samarbete med Aptevo Therapeutics. Produktkandidaten består av bindningsdomäner som genererats med Alligators antikroppsbibliotek, ALLIGATOR-GOLD®, som därefter kombinerats i en bispecifik molekyl med hjälp av Aptevos bispecifika teknologiplattform. ALG.APV-527 har baserats på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat, ATOR-1016.

Verkningsmekanismen hos ALG.APV-527 involverar aktivering av 4-1BB (CD137), en co-stimulerande receptor i TNFR-superfamiljen som uttrycks på aktiverade T-celler, och bindning av ett tumörantigen som är brett uttryckt vid flera olika typer av cancer. Den co-stimulerande receptorn 4-1BB spelar en viktig roll i immunsvaret mot cancer genom att modulera och förstärka immunreaktioner via aktivering av tumörspecifika T-celler. Receptorn är därför särskilt intressant för utveckling av nya immun-onkologiska läkemedel.

Genom att kombinera antikroppar mot 4-1BB och tumörantigen i samma molekyl skapas en bispecifik antikropp vars effekt lokaliseras till tumörområdet och de tumörspecifika immunceller som finns där. Därmed möjliggörs en effektiv tumörriktad immunaktivering som inte leder till de biverkningar som annars är förknippade med systemisk administrering av immunaktiverande läkemedel.

ALG.APV-527 är för närvarande i sen forskningsfas och cellinjeutveckling för tillverkning av kliniskt material kommer att påbörjas inom kort.