Vetenskapliga rådgivare

Alligator utvecklar innovativa, effektiva och säkra immunterapier mot cancer. För att stärka Alligators forskning och utveckling strävar vi efter att samarbeta med världsledande experter inom området klinisk utveckling av nya immunterapiläkemedel. Bolaget har etablerat ett mycket värdefullt nätverk av rådgivare  bestående av:

Professor Mario Sznol

Dr. Mario Sznol är professor i medicin (Medical Oncology)  vid Yale School of Medicine, New Haven, USA. Dr. Sznol är expert inom området immunotherapi för behandling av cancer och är internationellt erkänd i utvecklingen av nya cancerläkemedel för behandling av patienter med melanom och njurcancer.

Professor Jeffrey Weber

Professor Jeffrey Weber, Perlmutter Cancer Center vid Langonefakulteten, New York, USA, är expert i klinisk immunonkologi. Professor Weber har lett ett flertal kliniska studier bland annat av CTLA-4 och PD-1-blockerande antikroppar och är en av pionjärerna inom klinisk behandling av autoimmuna biverkningar från immunologiska behandlingsformer.

Professor Ignacio Melero

Professor Ignacio Melero, Navarras universitetssjukhus, Spanien, är expert inom tumörimmunologi och immunterapi av cancer. Professor Meleros forskning fokuserar på translationella studier av bland annat TNF-receptor-superfamiljen och klinisk utveckling av immunterapeutiska läkemedel.

Associate Professor Gregory Beatty

Dr. Gregory Beatty (MD, PhD), är docent vid University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, USA. Han är expert inom tidiga kliniska studier för behandling av mag/tarm-cancer, inklusive bukspottkörtelcancer, matstrupscancer och tjocktarmscancer. Dr. Beatty ledde även den allra första kliniska CD40-immunterapistudien för bukspottkörtelcancer.

Associate Professor Michael Curran

Dr. Michael Curran, Docent vid avdelningen för Immunologi på MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA, är expert på immunonkologi. Forskningen vid Currans laboratorium fokuserar på mekanismerna genom vilka immunresistenta cancerceller undkommer immunförsvaret och inte svarar på behandling med checkpointhämmare.

Uppdaterad 2022-08-17