Alligator-FABTM

Utformningen av biblioteket är optimerad för att kunna ta fram högfunktionella antikroppar med goda utvecklings- och tillverkningsegenskaper.

Antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-FABTM är uppbyggt av byggstenar med optimala egenskaper för läkemedelsutveckling, i syfte att ytterligare öka den strukturella diversiteten hos framtagna antikroppar. ALLIGATOR-FABTM-biblioteket har visat sig kunna generera mycket väl diversifierade och funktionella antikroppsvarianter.

ALLIGATOR-FABTM har nyligen använts för att ta fram en lovande kandidat till det nya läkemedelskonceptet Neo-X-PrimeTM.

Uppdaterad 2022-08-17