Teknologiplattform

Alligators patenterade teknologiplattform är grunden för vår forskning och utveckling av nya, innovativa läkemedel. De olika teknologierna kompletterar varandra och kan kombineras för att snabbt designa och utveckla nya läkemedelskandidater. Alligator söker aktivt efter samarbetspartners inom såväl immunonkologi som andra terapeutiska områden där Alligators teknologiplattformar kan skapa stort värde.

Plattformen består av:

  • ALLIGATOR-GOLD®– och ALLIGATOR-FAB™,
    två humana antikroppsbibliotek för isolering av terapeutiska antikroppar
  • FIND®, en kraftfull proteinoptimerings-teknologi
  • Det bispecifika antikroppsformatet RUBY™

Alligator har dessutom etablerat ett effektivt flöde i processen för framtagande av nya läkemedelskandidater, såsom integrerad screening och karaktärisering av funktion och utvecklingsbarhet. Sammantaget ger dessa teknologier Alligator full kapacitet att utveckla kraftfulla och selektiva mono- och bispecifika läkemedel.

Alligators antikroppsbibliotek

FIND® proteinoptimerings-teknologi

Bispecifika antikroppsformat

Uppdaterad 2022-07-18