Neo-X-Prime™: En innovativ teknologi för immunoterapi

Alligators nya läkemedelsteknologi Neo-X-PrimeTM bygger på Alligators expertis kring immunonkologi, bispecifika antikroppar och målmolekylen CD40. Neo-X-PrimeTM använder sig av CD40 som en målmolekyl och höguttryckta tumörantigen som den andra målmolekylen. Neo-X-PrimeTM-antikropparna fångar upp tumördelar (exosomer) som innehåller muterade protein från tumören, så kallade neo-antigen, vilka är unika för varje patients cancer. På detta sätt kan man lura tumören att berätta för patientens immunsystem hur det bäst och effektivast skall angripa tumörcellerna.

De bispecifika antikropparna CD40 X TAA aktiverar en kraftfull patientspecifik immunrepons genom att:

  • Transportera tumörexosomer till Antigenpresenterande celler (APCs)
  • Inducera T-cellsrespons mot tumörspecifika neo-antigener.
  • Förstärka tumöreliminering och därmed minska tumörbördan

Ett flertal CD40 x TAA kombinationer utvärderas

  • Framtida interna pipelines och partnerpipelines
  • Katalysator för framtida tillväxt och transaktioner

Neo-X-PrimeTM förenar Alligator Biosciences CD40- och immunonkologiexpertis med vår patenterade teknologiplattform och långa erfarenhet från utveckling av bispecifika antikroppar.

Projektstatus

I september 2020 introducerades Alligators nya egenutvecklade immunonkologikoncept Neo-X-PrimeTM, skapat i formatet RUBYTM.

I april 2021 ingicks ett samarbetesavtal med MacroGenics Inc., för utveckling av en bispecifik antikropp i Neo-X-PrimeTM-formatet. I samarbetet utvecklas MacroGenics och Alligator nya, än så länge konfidentiella, målmolekyler. Inom detta forskningsarbete, som innefattar alla aktiviteter från framtagande av kandidatmolekyl upp till de prekliniska studierna, som möjliggör kliniska studier, kommer respektive bolag att stå för sina egna kostnader. Därefter kan bolagen fortsätta utvecklingen av programmet under ett nytt avtal.