Neo-X-PrimeTM

Alligators nya läkemedelsteknologi Neo-X-PrimeTM är en innovativ teknologi för immunoterapi, som bygger på Alligators expertis kring immunonkologi, bispecifika antikroppar och målmolekylen CD40.

Neo-X-PrimeTM använder sig av CD40 som en målmolekyl och höguttryckta tumörantigen som den andra målmolekylen. Neo-X-PrimeTM-antikropparna fångar upp tumördelar (exosomer) som innehåller muterade protein från tumören, så kallade neoantigen, vilka är unika för varje patients cancer. På detta sätt kan man lura tumören att berätta för patientens immunsystem hur det bäst och mest effektivt skall angripa tumörcellerna.

De bispecifika antikropparna CD40 X TAA aktiverar en kraftfull patientspecifik immunrepons genom att:

  • Transportera tumörexosomer till Antigenpresenterande celler (APCs)
  • Inducera T-cellsrespons mot tumörspecifika neoantigener.
  • Förstärka tumöreliminering och därmed minska tumörbördan

Ett flertal CD40 x TAA kombinationer utvärderas

  • Framtida interna pipelines och partnerpipelines
  • Katalysator för framtida tillväxt och transaktioner

Neo-X-PrimeTM förenar Alligator Biosciences CD40- och immunonkologiexpertis med vår patenterade teknologiplattform och långa erfarenhet från utveckling av bispecifika antikroppar.

Projektstatus

CD40, CEA(CAM5)
Solida metastaserade tumörer
 
Ej offentliggjort
Ej offentliggjort
 

Läkemedelskandidaten ATOR-1017 aktiverar 4-1BB-receptorer vilket ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller. Detta gör 4-1BB till ett högintressant mål för immunterapi av cancer. ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörriktad immunaktivering som kan öka effekten och minska biverkningarna för patienten.

Uppdaterad 2022-08-29