Forskningsprojekt

Alligators projekt i tidig forskningsfas innefattar ett antal olika projekt inom immunonkologi, baserade på Alligators bispecifika RUBY™-format, där beståndsdelarna skapats med hjälp av ALLIGATOR-GOLD® och FIND®. Alligator söker aktivt efter samarbetspartners kring dessa program.

För vidare information, kontakta Peter Ellmark, Chief Scientific Officer:

Peter Ellmark
CSO
    • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
    • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
    • Innehav i Alligator: 40 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
    • Andra pågående uppdrag: Inga
    Uppdaterad 2022-07-18