Forskningsprojekt

I Alligators forskningsprojekt lägger bolaget grunden för att kontinuerligt utveckla pipeline med nya innovativa läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi. Bolaget baserar forskningen på sin expertis inom TNF-receptor-superfamiljen (TNFRSF) och utvecklar nya mono- och bispecifika antikroppar inom detta område, både internt och i samarbete med olika internationella bioteknik- och läkemedelsbolag. Alligator utvecklar bland annat en bispecifik immunaktiverande antikropp som binder till en medlem i TNFR-superfamiljen och till ytterligare ett målprotein. Produktens beståndsdelar har skapats med hjälp av ALLIGATOR-GOLD® och FIND®, och sammanfogats med hjälp av Alligators unika bispecifika scaffold-plattform. Kandidaten kommer att inleda preklinisk utveckling och cellinjeutveckling för produktion av kliniskt material under 2018.