Forskningsprojekt

I Alligators forskningsprojekt lägger bolaget grunden för att kontinuerligt utveckla pipeline med nya innovativa läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi. Bolaget baserar forskningen på sin expertis inom TNF receptor-superfamiljen (TNFRSF) och utvecklar nya mono- och bispecifika antikroppar inom detta område, både internt och i samarbete med olika internationella bioteknik- och läkemedelsbolag.
Ett sådant projekt avser forskning och utveckling av en immunaktiverande monospecifik antikropp som aktiverar en TNFRSF-medlem, och som tagits fram med hjälp av anti-kroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD®. Antikroppar mot denna receptor finns redan idag i tidig klinisk utveckling. Antikroppen har tagits fram i syfte att bli ”best in class” med tydlig differentiering mot konkurrenterna. Produktkandidaten har avancerat snabbt och kommer att påbörja cellinje-utveckling för produktion av kliniskt material under första halvan av 2017.
Alligator har ytterligare ett forskningsprojekt pågående avseende en bispecifik immunaktiverande antikropp som binder till en TNFRSF-medlem och ytterligare ett målprotein. Produktens beståndsdelar har skapats med hjälp av ALLIGATOR-GOLD® och FIND®.