Peter Ellmark

CSO
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 83 720 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
  • Andra pågående uppdrag: Inga

Peter Ellmark – född 1973, Chief Scientific Officer – är docent och har disputerat i immunteknologi vid Lunds universitet. Peter har över 15 års erfarenhet av utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för immunterapi av cancer. Anställd sedan 2008 och medlem av ledningen sedan 2018.

Uppdaterad 2023-09-07