Företrädesemission Q1 2021

Erbjudandet i sammandrag

Alligator Bioscience offentliggjorde den 15 december 2020 sitt beslut att genomföra en företrädesemission.

Preliminär tidplan:

30 december 2020 – Offentliggörande av prospekt
30 december 2020 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
4 januari 2021 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
5 januari 2021 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
11 januari – 21 januari 2021 – Handel i teckningsrätter
11 januari – 25 januari 2021 – Teckningsperiod
11 januari 2021 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA
28 januari 2021 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Uppdaterad 2022-08-17