Forskning & Utveckling

Alligators kärnverksamhet är inriktad mot forskning och tidig utveckling av läkemedelskandidater. I forskningsfasen tar Alligator fram nya mono- och bispecifika antikroppar med sina teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD®, ALLIGATOR-FAB™, FIND® och RUBY™. Vid behov optimeras de för att nå uppsatta mål med avseende på funktion, affinitet och stabilitet in vitro och in vivo, varpå en läkemedelskandidat väljs för fortsatt utveckling. I de prekliniska studierna utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och effekt samt dess kliniska potential. Dessa studier sker både internt och tillsammans med externa samarbetspartners. Parallellt med de prekliniska aktiviteterna avseende en viss läkemedelskandidat pågår fortsatta forskningsaktiviteter för att öka förståelsen av kandidatens biologiska funktion. Slutligen utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och effekt i kliniska studier.

Uppdaterad 2022-07-21