Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 augusti 2018.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.664.75719.1
Johnson & Johnson Innovation5.762.5238.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Goldman Sachs & Co LLC2.582.8023.6
Norron2.009.7442.8
Öresund, Investment AB1.693.1172.4
Öhman fonder1.682.4962.4
Catella fonder1.502.9922.1
Gladiator1.500.0002.1
Stena AB1.401.3392.0
Mikael Lönn1.288.7341.8
Fjärde AP-fonden1.241.1481.7
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Johan Rockberg1.155.0131.6
Unionen1.140.8861.6
Clearstream Banking S.A.1.048.1801.5
Försäkringsbolaget Avanza pension935.1401.3
JP Morgan fonder828.5901.2
Lars Bergkvist800.0001.1
Övriga aktieägare20.977.97829.4
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0