Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 30 September 2019.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.309.60518.6
Johnson & Johnson Innovation5.762.5238.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Gladiator fond2.203.0853.1
Fjärde AP-fonden2.202.1833.1
Försäkringsbolaget Avanza pension2.078.2892.9
Öhman fonder1.968.8592.8
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Magnus Petersson1.225.7271.7
UBS-account1.202.0231.7
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Unionen1.140.8861.6
Catella fonder983.6111.4
Ålandsbanken i ägares ställe921.9921.3
Johan Rockberg913.9191.3
Nordnet pensionsförsäkring AB701.3541.0
Lars Bergkvist470.0000.7
Staffan Rasjö446.6540.6
Övriga aktieägare22.861.20732.0
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0