Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Small Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 220 584 878. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 30 april 2022.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
UBP Clients Assets - Sweden82.015.91437.2
Lars Spånberg9.641.5724.4
Fjärde AP-fonden6.819.5473.1
Magnus Petersson5.828.2202.6
Sunstone LSV FUND II K/S5.758.4852.6
Mikael Lönn4.326.5472.0
Clearstream Banking S.A., W8IMY4.314.1692.0
Öhman fonder3.822.3291.7
Johnson & Johnson Innovation2.740.9191.2
SIX SIS AG, W8IMY2.533.1071.1
Johan Zetterstedt1.950.0000.9
Johan Rockberg1.877.6800.8
SAXO Bank A/S Client Assets1.759.6820.8
Futur Pension1.504.7790.7
Jan Persson1.258.8460.6
PSG Capital AB1.141.8300.5
Ålandsbanken ABP (Finland), Svensk filial1.126.6090.5
SEB Investment Management1.090.9370.5
Carl Borrebaeck1.063.8330.5
Thomas Andersson1.000.0000.5
Övriga aktieägare79.009.87335.8
Totalt Antal Aktier220.584.878100.0