Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 oktober 2019.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.468.10518.9
Johnson & Johnson Innovation5.762.5238.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Försäkringsbolaget Avanza pension2.310.9773.2
Fjärde AP-fonden2.202.1833.1
Öhman fonder1.968.8592.8
Gladiator fond1.568.4372.2
Magnus Petersson1.514.0082.1
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
UBS-account1.207.0231.7
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Unionen1.140.8861.6
Ålandsbanken i ägares ställe919.9921.3
Johan Rockberg907.9191.3
Catella fonder902.8681.3
Nordnet pensionsförsäkring AB593.1960.8
Lars Bergkvist520.0000.7
Staffan Rasjö446.6540.6
Övriga aktieägare22.958.28732.2
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0