Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Small Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 85 666 338. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 oktober 2021.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Union Bancaire Privee, UBP SA10.703.16212.5
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4856.7
Lars Spånberg3.856.6294.5
Försäkringsbolaget Avanza pension3.820.7324.5
Banque Internationale à Luxembourg SA3.166.7523.7
Johnson & Johnson Innovation2.740.9193.2
Fjärde AP-fonden2.727.8193.2
Magnus Petersson2.215.3282.6
Nordnet pensionsförsäkring1.765.7652.1
Mikael Lönn1.730.6192.0
Öhman fonder1.632.7831.9
Pershing LLC1.265.0001.5
Johan Zetterstedt1.150.0001.3
Johan Rockberg1.071.5021.3
SIX SIS AG1.013.9331.2
Futur Pension.780.4020.9
SAXO Bank A/S.762.1410.9
SEB Investment Management.727.9840.8
Carl Borrebaeck.613.8330.7
Alandsbanken ABP.575.1660.7
Övriga aktieägare37.587.38443.9
Totalt Antal Aktier85.666.338100.0