Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 maj 2019.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.394.79618.8
Johnson & Johnson Innovation5.762.5238.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Norron fonder2.122.0743.0
Fjärde AP-fonden2.027.3872.8
Öhman fonder1.943.2332.7
Catella fonder1.852.7052.6
Öresund, Investment AB1.631.1172.3
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Försäkringsbolaget Avanza pension1.287.5131.8
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Unionen1.140.8861.6
UBS-account1.115.5131.6
Johan Rockberg1.010.1561.4
Gladiator fond1000.0001.4
Ålandsbanken i ägares ställe915.9111.3
Nordnet pensionsförsäkring AB764.8921.1
Lars Bergkvist750.0001.1
Övriga aktieägare21.673.21130.4
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0