Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Small Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 85 666 338. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 30 juni 2021.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Union Bancaire Privee, UBP SA10.710.16212.5
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4856.7
Banque Internationale à Luxembourg SA4.510.1015.3
Lars Spånberg3.856.6294.5
Försäkringsbolaget Avanza pension3.463.3334.0
Johnson & Johnson Innovation2.740.9193.2
Fjärde AP-fonden2.727.8193.2
Nordnet pensionsförsäkring2.255.8862.6
Magnus Petersson2.215.3282.6
Öhman Fonder1.859.6742.2
Mikael Lönn1.730.6192.0
Stena AB1.681.6062.0
Johan Zetterstedt1.125.0001.3
Johan Rockberg1.071.5021.3
SIX SIS AG, W8IMY1.013.9331.2
Carl Borrebaeck740.3090.9
Futur Pension670.3020.8
Ålandsbanken655.0850.8
Handelsbanken Fonder527.5240.6
Jan Roland Persson503.9920.6
Övriga35.848.13041.8
Totalt Antal Aktier85.666.338100.0