Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 29 mars 2019.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.650.52519.1
Johnson & Johnson Innovation5.762.5238.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Norron fonder2.200.7923.1
Fjärde AP-fonden2.027.3872.8
Catella fonder1.876.7442.6
Öhman fonder1.660.0122.3
Öresund, Investment AB1.631.1172.3
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Gladiator fond1.394.7432.0
UBS-account1.230.7271.7
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Försäkringsbolaget Avanza pension1.193.8221.7
Unionen1.140.8861.6
Johan Rockberg1031.3821.4
Ålandsbanken i ägares ställe915.9111.3
Nordnet pensionsförsäkring AB806.3341.1
Lars Bergkvist750.0001.1
Övriga aktieägare21.119.01229.6
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0