Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 augusti 2020.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA13.692.83719.2
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Johnson & Johnson Innovation2.740.9193.8
Försäkringsbolaget Avanza pension2.562.6203.6
Fjärde AP-fonden2.273.1833.2
Öhman fonder1.968.8592.8
Magnus Petersson1.621.9882.3
Mikael Lönn1.442.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Nordnet pensionsförsäkring AB1.241.1971.7
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Johan Rockberg.892.9191.3
Unionen812.0321.1
Ålandsbanken753.8691.1
Johan Zetterstedt650.0000.9
Jan Persson493.8490.7
Staffan Rasjö446.6540.6
Handelsbanken Fonder424.4850.6
Kenth Petersson408.0000.6
Övriga aktieägare27.388.50638.4
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0