Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 30 april 2018.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA 13.660.551 19.1
Johnson & Johnson Innovation 5.762.523 8.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 5.758.485 8.1
Lars Spånberg 3.213.858 4.5
Goldman Sachs & Co LLC 2.640.000 3.7
Norron 2.218.237 3.1
Öresund, Investment AB 1.730.910 2.4
Öhmans fonder 1.519.987 2.1
Catella fonder 1.512.251 2.1
Gladiator 1.500.000 2.1
Stena AB 1.401.339 2.0
Mikael Lönn 1.288.734 1.8
Johan Rockberg 1.263.982 1.8
Fjärde AP-fonden 1.241.148 1.7
Carl Borrebaeck 1.200.833 1.7
Unionen 1.140.886 1.6
JP Morgan fonder 1.071.122 1.5
Clearstream Banking S.A. 1.051.766 1.5
Ålandsbanken 978.064 1.4
Försäkringsbolaget Avanza pension 879.883 1.2
Övriga aktieägare 20.354.056 28.5
Totalt Antal Aktier 71.388.615 100.0