Aktien

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 augusti 2017.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA 13.380.567 18.7
Johnson & Johnson Innovation 5.762.523 8.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 5.758.485 8.1
Duba AB 4.907.901 6.9
Lars Spånberg 3.213.858 4.5
Atlas Antibodies AB 2.620.000 3.7
Stena AB 2.301.601 3.2
Norron 1.892.895 2.7
Öresund, Investment AB 1.757.072 2.5
Catella fonder 1.482.911 2.1
Johan Rockberg 1.440.000 2.0
Mikael Lönn 1.288.734 1.8
Carl Borrebaeck 1.200.833 1.7
Mathias Uhlén 1.152.000 1.6
Unionen 1.140.886 1.6
Ålandsbanken 1.099.575 1.5
JP Morgan funds 1.071.122 1.5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 923.518 1.3
Handelsbanken fonder 890.964 1.2
JP Morgan Luxembourg 853.188 1.2
Övriga aktieägare 17.249.982 24.2
Totalt Antal Aktier 71.388.615 100.0