Aktien

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 maj 2017.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA 13.537.543 19.0
Johnson & Johnson Innovation 5.762.523 8.1
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 5.758.485 8.1
Duba AB 4.907.901 6.9
Lars Spånberg 3.213.858 4.5
Atlas Antibodies AB 2.620.000 3.7
Stena AB 2.508.981 3.5
Norron 1.841.300 2.6
Öresund, Investment AB 1.757.072 2.5
Catella fonder 1.542.911 2.2
Johan Rockberg 1.440.000 2.0
Mikael Lönn 1.288.734 1.8
Carl Borrebaeck 1.200.833 1.7
Mathias Uhlén 1.152.000 1.6
Unionen 1.140.886 1.6
JP Morgan funds 1.071.122 1.5
Handelsbanken fonder 890.964 1.2
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 861.281 1.2
JP Morgan Luxembourg 778.339 1.1
Marianne Rapp 694.403 1.0
Övriga aktieägare 17.419.479 24.4
Totalt Antal Aktier 71.388.615 100.0