Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 januari 2020.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA14.643.02920.5
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Johnson & Johnson Innovation2.740.9193.8
Försäkringsbolaget Avanza pension2.589.6823.6
Fjärde AP-fonden2.202.1833.1
Öhman fonder1.968.8592.8
Magnus Petersson1.593.2862.2
BNY Mellon-konto1.514.2772.1
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Unionen1.140.8861.6
Nordnet pensionsförsäkring AB1.105.1131.5
Johan Rockberg892.9191.3
Six SIS AG-konto878.0531.2
Jan Lundström509.7360.7
Lars Bergkvist500.0000.7
Staffan Rasjö446.6540.6
Kenth Petersson408.0000.6
Övriga aktieägare25.258.32135.4
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0