Aktien och ägarinformation

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard Euro presenteras på Large Cap. Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro återfinns i Mid Cap-segmentet, medan bolag med ett marknadsvärde under 150 miljoner Euro är samlade under Small Cap. Segmenten utvärderas var sjätte månad, den 1 januari och den 1 juli, baserat på det genomsnittliga priset under maj respektive november. Alligator Bioscience är för närvarande listat på Mid Cap-segmentet.

Det totala antalet stamaktier är 71 388 615. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Här återfinns senaste kursinformation om Alligator-aktien

Insynshandel (Finansinspektionen)

Aktieägare

De 20 största aktieägarna per den 31 december 2019.
Aktieägare
Antal aktier
Procentuella andelar
Banque Internationale à Luxembourg SA14.712.42420.6
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S5.758.4858.1
Lars Spånberg3.213.8584.5
Johnson & Johnson Innovation2.740.9193.8
Försäkringsbolaget Avanza pension2.621.2213.7
Fjärde AP-fonden2.202.1833.1
BNY Mellon-konto2.007.9872.8
Öhman fonder1.968.8592.8
Magnus Petersson1.586.9882.2
Mikael Lönn1.422.1832.0
Stena AB1.401.3392.0
Carl Borrebaeck1.200.8331.7
Unionen1.140.8861.6
Ålandsbanken i ägares ställe923.1501.3
Johan Rockberg892.9191.3
Six SIS AG-konto878.0531.2
Nordnet pensionsförsäkring AB711.6341.0
Lars Bergkvist500.0000.7
Staffan Rasjö446.6540.6
Kenth Petersson408.0000.6
Övriga aktieägare24.650.04034.5
Totalt Antal Aktier71.388.615100.0