Företrädesemission Q2 2023

Erbjudandet i sammandrag

Den 24 april 2023 beslutade den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 22 mars 2023 om företrädesemission.

Preliminär tidsplan:

  • 24 april 2023 – Extra bolagsstämma för godkännande av företrädesemission m.m.
  • 24 april 2023 – Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt
  • 25 april 2023 – Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt
  • 26 april 2023 – Offentliggörande av prospekt
  • 26 april 2023 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
  • 28 april – 9 maj 2023 – Handel i uniträtter
  • 28 april – 12 maj 2023 – Teckningsperiod
  • 28 april 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade units (”BTU”)
  • 17 maj 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Intresserad av att delta?

Anmälningssedeln, utan företräde, hittas ovan under fliken ”Finansiella rapporter mm”.

I första hand kontaktar du din förvaltare (t.ex. Avanza, Nordnet, Handelsbanken, Swedbank etc.”) där du äger aktier i Alligator.


Om du eventuellt inte har kännedom om din förvaltare, eller är direktregistrerad aktieägare hänvisar vi dig till Aktieinvest på mejl: emission@aktieinvest.se eller telefon: 08-506 517. Uppge sedan att mejlet/samtalet gäller Alligator.

Informationsvideos (samtliga på engelska)


Elevator Pitch

About Alligator Bioscience

About the transaction

Uppdaterad 2023-09-01