Investerare

Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Alligator Bioscience aktie är sedan den 23 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har idag cirka 6 800 aktieägare.

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
ir@alligatorbioscience.com
Tel: 046-540 82 00
Direkt: 046-540 82 06