Investerare

Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Alligator Bioscience aktie är sedan den 23 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har idag cirka 8 000 aktieägare.

För ytterligare info, vänligen kontakta:

Julie Silber, Director IR and Communications
julie.silber@alligatorbioscience.com
Tel: 046-540 82 03