Investerare

Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Alligator Bioscience aktie är sedan den 23 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har idag cirka 11 500 aktieägare.

För ytterligare info, vänligen kontakta:

Guillaume van Renterghem
LifeSci Advisors, Investor Relations

Email: ir@alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2024-04-26