Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Alligator strävar efter att kommunicera strukturerat, transparent och tydligt till alla intressenter. En del i detta arbete innefattar pressmeddelanden, som exempelvis kan handla om utvecklingen i projektportföljen eller andra nyheter gällande bolaget.

Uppdaterad 2024-02-14