Alligators mitazalimab ger förbättrad cancervaccin-effekt

Lund den 5 maj 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att prekliniska data för den agonistiska anti-CD40-antikroppen mitazalimab publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy.

Publicerad data visar att visar att mitazalimab aktiverar dendritiska celler och tumörriktade T-celler vilket resulterar i en förbättrad antitumör-effekt i kombination med en cancervaccin-modell. 

Titel: The human anti-CD40 agonist antibody mitazalimab (ADC-1013; JNJ-64457107) activates antigen-presenting cells, improves expansion of antigen-specific T cells and enhances anti-tumor efficacy of a model cancer vaccine in vivo

Tidskrift: Cancer Immunology, Immunotherapy

https://rdcu.be/cjYXM

Författare: Adnan Deronic et al.

"En publikation i en framstående referentgranskad tidskrift som Cancer Immunology, Immunterapi är mycket glädjande och verifierar våra resultat. Dessa data understryker den stora potentialen för mitazalimab att kombineras med andra behandlingar, som till exempel kemoterapier, checkpoint-hämmare och cancervaccin", säger Malin Carlsson, tillförordnad VD på Alligator.

En sammanfattning av resultaten presenterades vid World Immunotherapy Congress 2021 den 31 mars 2021, av Alligators CSO, Peter Ellmark.

Mitazalimab är Alligators längst framskridna kandidat för immunterapi, avsedd för behandling av olika typer av spridd cancer, bland annat bukspottkörtelcancer. En fas II-studie, OPTIMIZE-1, i patienter med bukspottkörtelcancer är under förberedelse. Fas II-studien är en öppen, multicenterstudie som utvärderar den kliniska effekten av mitazalimab som första linjens behandling i kombination med kemoterapi (mFolfirinox). Den kommer att utföras på flera kliniker i Europa och den första patienten planeras att inkluderas under första halvåret 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Carlsson, tillförordnad VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail:
malin.carlsson@alligatorbioscience.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021, kl. 08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2022-09-19