IPO

Alligator Bioscience AB notering på Nasdaq Stockholm

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggjorde den 2 november, 2016 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospektet till erbjudandet (”Erbjudandet”).

Erbjudandet i sammandrag

Pris32,50 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten15 november – 22 november 2016
Anmälningsperiod för institutionella investerare15 november – 22 november 2016
Första dag för handel23 november 2016
Likviddag25 november 2016
Uppdaterad 2022-07-22