Alligator Bioscience AB notering på Nasdaq Stockholm

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggjorde den 2 november, 2016 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospektet till erbjudandet (”Erbjudandet”).

 

Erbjudandet i sammandrag

Pris 32,50 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 15 november - 22 november 2016
Anmälningsperiod för institutionella investerare 15 november - 22 november 2016
Första dag för handel 23 november 2016
Likviddag 25 november 2016

Prospekt