Finansiell kalender

Årsstämma 2023: 26 maj 2023

Delårsrapport januari-juni 2023: 13 juli 2023

Delårsrapport januari-september 2023: 26 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023: 15 februari 2024

Årsredovisning 2023: Mars 2024

Delårsrapport januari-mars 2024: 25 april 2024

Årsstämma 2024: 7 maj 2024

Uppdaterad 2023-05-29