Finansiell kalender

Årsstämma 2024: 7 maj 2024

Delårsrapport januari-juni 2024: 11 juli 2024

Delårsrapport januari-september 2024: 24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024: februari 2025

Uppdaterad 2024-05-06