Ledning

Søren Bregenholt
VD
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 279 496 aktier och 500 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
  • Andra pågående uppdrag: Ordförande i Medicon Valley Alliance, Styrelseordförande i A Bioscience Incentive AB och i Atlas Therapeutics AB
  Malin Carlsson
  EVP & COO
   • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
   • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
   • Innehav i Alligator: 10 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
   • Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.
   Peter Ellmark
   CSO
    • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
    • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
    • Innehav i Alligator: 40 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
    • Andra pågående uppdrag: Inga
    Marie Svensson
    CFO
     • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
     • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
     • Innehav i Alligator: 60 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
     • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB, Styrelsesuppleant i Lemniscus Consulting AB.
     Uppdaterad 2022-08-24