Ledande befattningshavare

Søren Bregenholt
VD
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 908 353 aktier, 500 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 1 200 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
  • Andra pågående uppdrag: Ordförande i Medicon Valley Alliance, Styrelseordförande i A Bioscience Incentive AB och i Atlas Therapeutics AB, styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB (publ).
  Peter Ellmark
  CSO
   • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
   • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
   • Innehav i Alligator: 83 720 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
   • Andra pågående uppdrag: Inga
   Marie Svensson
   CFO
    • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
    • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
    • Innehav i Alligator: 251 250 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 I.
    • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB, Styrelsesuppleant i Lemniscus Consulting AB.
    Laura von Schantz
    CTO
     • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
     • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
     • Innehav i Alligator: 10 504 aktier och 77 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
     • Andra pågående uppdrag: Inga
     Dr. Sumeet Ambarkhane
     CMO
      • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
      • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
      • Innehav i Alligator: 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
      • Andra pågående uppdrag: Inga
      Uppdaterad 2023-09-05