Laura von Schantz

CTO
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 10 504 aktier och 77 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
  • Andra pågående uppdrag: Inga

Laura von Schantz – född 1982, Chief Technology Officer – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Laura har varit en del av Alligator sedan 2014 och har haft en nyckelroll i att säkra flertalet forskningsavtal, samt att omstrukturera och stärka bolagets Discovery-avdelning. Medlem av ledningen sedan 2023.

Uppdaterad 2023-09-15