Laura von Schantz

Styrelseledamot - arbetstagarrepresentant
  • Styrelseledamot sedan: 2017
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 2 626 aktier och 77 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 I.
  • Andra pågående uppdrag: Inga

Laura von Schantz – född 1982, styrelseledamot sedan 2017 – är civilingenjör i bioteknik och har doktorsexamen inom immunteknologi från Lunds Universitet. Sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Uppdaterad 2022-07-21