• VD ORD

    Vi är mycket entusiastiska över den snabba utvecklingen för vår 4-1BB (CD137)-antikropp. Detta är vår tredje immunonkologiska produkt som inleder preklinisk utveckling och det visar styrkan och bredden i vår portfölj.
    Läs mer