Företrädesemission 2021

”Med kapitaltillskottet från emissionen säkrar vi starten av avgörande effektstudier för våra fokusprojekt mitazalimab och ATOR-1017. Strax före årsskiftet lämnade vi in en CTA för mitazalimab, dvs en ansökan om att starta fas II i bukspottkörtelcancer. För ATOR-1017 planerar vi inleda fas II-studier under andra halvan 2021 med magsäckscancer som prioriterad indikation. Med starka data från prekliniska modeller och klinisk fas I ser vi goda möjligheter för både mitazalimab och ATOR-1017 att kunna hjälpa patienter med dessa cancerformer.” – Per Norlén, vd.

Lyssna till mer om erbjudandet här.