Intervju

Tillförordnad VD Malin Carlsson kommenterar forskningssamarbetet med amerikanska Macrogenics och den senaste utvecklingen med mitazalimab och ATOR-1017.