• Stark pipeline

    Alligator Bioscience har en bred projektportfölj med flera antikroppsbaserade läkemedelskandidater inom immunonkologi. Bolagets mest framskridna projekt, ADC-1013, i klinisk Fas I med partnern Janssen Biotech, samt de preklinska produktkandidaterna ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527.

    Läs mer