Pipeline

Alligators utvecklingsportfölj består av läkemedelskandidaterna mitazalimab, ATOR-1017 och ALG.APV-527 samt läkemedelskonceptet Neo-X-Prime®, samtliga avsedda för behandling av spridd cancersjukdom.

Projektet AC101 (HLX22) drivs via partner, det kinesiska bolaget Shanghai Henlius Biotech Inc., som ansvarar för att finansiera och bedriva den kliniska utvecklingen.

Interna program

CD40
Solida metastaserade tumörer, initialt bukspottkörtelcancer
 
CD40, CEA(CAM5)
Solida metastaserade tumörer
 
4-1BB, 5T4
Solida metastaserade tumörer
 
4-1BB
Solida metastaserade tumörer
 
Ej offentliggjort
Ej offentliggjort
 

Partnerprogram

Bispecifikt program nr 1 med Orion Corporation
Ej offentliggjort
Ej offentliggjort
 
Bispecifikt program nr 2 med Orion Corporation
Ej offentliggjort
Ej offentliggjort
 
Ej offentliggjort
Ej offentliggjort
 
HER2
Magcancer
 
Uppdaterad 2024-03-18