Pipeline

Forskning Preklinisk utveckling Fas I Fas II
ADC-1013* (CD40)
 
ATOR-1015 (OX40 - CTLA-4)
 
ATOR-1017 (4-1BB)
 
ALG.APV-527* (4-1BB - 5T4)
 
(TNFRSF – ND)
 

Alligators utvecklingsportfölj består av läkemedelskandidaterna mitazalimab, ATOR-1017 och ALG.APV-527 samt läkemedelskonceptet Neo-X-Prime™, samtliga avsedda för behandling av spridd cancersjukdom. Projektet AC101 (HLX22) drivs via partner, det kinesiska bolaget Shanghai Henlius Biotech Inc., som ansvarar för att finansiera och bedriva den kliniska utvecklingen.