Pipeline

Forskning Preklinisk utveckling Fas I Fas II
ADC-1013* (CD40)
 
ATOR-1015 (OX40 - CTLA-4)
 
ATOR-1017 (4-1BB)
 
ALG.APV-527* (4-1BB - 5T4)
 
(TNFRSF – ND)
 

* 30 juli 2019 beslutade Janssen att stoppa sin utveckling av produkten varvid Alligator återtar rättigheterna för vidare utveckling och kommersialisering.